Shromáždění SAMI

Jakmile si u nás založíte účet, zvládnete uspořádat během několika kroků shromáždění sami. Po registraci se z katastru nemovitostí do Vašeho účtu stáhnou aktuální data s vlastníky a jejich podíly v SVJ a vygenerují se prezenční listy. Následně si můžete vyplnit datum konání, body programu a usnesení, díky čemuž se vygeneruje pozvánka a shromáždění je připravené. Nyní si můžete stáhnout naší Aplikaci, která Vás celým shromážděním na místě provede. Po ukončení shromáždění odešlete jedním kliknutím získaná data na server a vygenerovaná výsledková hlasovací listina a zápis pak budou připravené ke stažení ve Vašem účtu.

Hlasování SAMI

Jednoduchý postup

 1. Registrace

  Nejdříve si u nás založíte účet (registrace je zdarma, platíte pouze za jednotlivá shromáždění), kde můžete plánovat všechna Vaše shromáždění. Pro založení potřebujeme vědět IČ Vašeho SVJ, abychom mohli stáhnout data z katastru nemovitostí a vytvořit tak aktuální databázi vlastníků a podílů Vašeho SVJ.

 2. Založení shromáždění

  Jakmile obdržíme platbu 499,- Kč, stáhneme aktuální data z katastru nemovitostí. V tuto chvíli si již můžete stáhnout prezenční listinu a plné moci pro zastupování.

 3. Příprava

  Program a usnesení můžete ve svém účtu na webu připravit předem, ale Aplikace počítá i s možností, že body programu i jednotlivá usnesení vyplníte až na místě. Pokud si vše potřebné vyplníte ve svém účtu předem, můžete si jako bonus stáhnout také vygenerovanou pozvánku.

 4. Stažení aplikace

  Nyní si můžete do počítače stáhnout Aplikaci a začít shromáždění. Stará se o prezenci, hlídá usnášeníschopnost i výsledky hlasování a mnozí ocení také rozšířené funkce navíc, jako je hlasování za více jednotek najednou nebo projekce průběhu programu a výsledků hlasování na plátno.

 5. Hlasování

  Průběh hlasování je již velmi jednoduchý. Pouze klikáte volby vlastníků u jednotlivých usnesení a bez zdlouhavého počítání podílů a počtu hlasů vidíte výsledky okamžitě.

 6. Odeslání dat na server

  Data odešlete jedním kliknutím na server do Vašeho účtu, kde budete mít dostupné výsledky hlasování, aktualizované body programu i usnesení a prezenci zúčastněných vlastníků.

 7. Stažení dokumentů

  Veškeré generované dokumenty včetně zápisu a výsledkové hlasovací listiny máte ve Vašem účtu bezpečně uložené a kdykoli ke stažení.

way_steps