Shromáždění S NÁMI

Na poptávku dodáváme kompletní servis, vybavení a služby spojené s pořádáním shromáždění. Nabízíme zajištění prezence a organizaci na místě, hlasování tlačítky a projekci včetně vybavení, technickou podporu i právní konzultace. Zajištění bezproblémového průběhu shromáždění je pro nás prioritou a vy se tak můžete soustředit pouze na svůj program a diskuzi.

Hlasovátko RazDva
Velká úspora času při hlasování
Vybavení pro projekci
Zajištění prezence
Technická podpora
Hlasování s tlačítky
Shromáždění

Jak to probíhá

Základem je hlasovací systém, který jsme vyvinuli tak, aby urychloval a ulehčoval práci v celém průběhu shromáždění. Od Vás potřebujeme pouze základní údaje o SVJ, místo a datum konání shromáždění a sepsaný program s formulovanými usneseními. O vložení informací do systému a přípravu podkladů se postaráme za Vás. Od přípravy přes prezenci vlastníků před začátkem shromáždění až po vyhodnocení výsledků a tvorbu zápisu zajistíme vše potřebné a na základě dohody upravíme do podoby, jakou potřebujete.

Před shromážděním

Před shromážděním

Díky funkci stažení dat z katastru nám aplikace zajistí aktuální soupis vlastníků a jejich podílů, který je dále využíván při prezenci a hlasování. Veškeré podklady pro shromáždění, jako např. body programu a usnesení, zadáme do systému a lze je vytisknout jako pozvánky, které už jen doručíte vlastníkům. Všechny vytvořené podklady máte kdykoli k dispozici ke stažení v zákaznickém účtu na webu.

Generovaná pozvánka na shromáždění SVJ
Generovaná plná moc
Generovaná prezenční listina
Notebook
Generovaná pozvánka SVJ - shromazdenirazdva.czGenerovaná plná moc - shromazdenirazdva.czGenerovaná prezenční listina - shromazdenirazdva.cz

Prezence

Prezence

Stačí nám zhruba 15 minut na přípravu a zapojení veškeré techniky na místě shromáždění. Zajistíme prezenci vlastníků a sběr plných mocí, data jsou aktuální dle katastru nemovitostí. Vlastníci nemusejí hledat svoje jméno v prezenčních listech, ale pouze se přihlásí u stolku, podepíšou se do vytištěného prezenčního archu a obratem dostanou přidělené hlasovací tlačítko navázané ke svému vlastnickému podílu.

Hlídání usnášeníschopnosti přímo na projekci
Notebook
Hlídání usnášeníschopnosti přímo na projekci - shromazdenirazdva.cz

Průběh shromáždění

Průběh shromáždění

Prezentovat program shromáždění můžete na projekci, kterou mohou pohodlně sledovat i účastníci z posledních řad na širokoúhlém plátně, které přivezeme. Vzhled prezentace je připraven našimi grafiky, takže body programu a následné hlasovaní jsou zobrazeny přehledně a profesionální vzhled prezentace tím máte vždy zajištěn.

Projekce programu a naše zázemí
Prezentace na plátno
Notebook
Průběh shromáždění a zázemí - shromazdenirazdva.czPrezentace na plátno

Hlasování

Hlasování

Samotné hlasování je opravdu velice jednoduché a rychlé. Vlastníci mohou hlasovat pohodlně pomocí hlasovacích ovladačů, které obdrží při prezenci. Stačí pouze vybrat z možnosti PRO / PROTI / ZDRŽET SE a výsledek hlasování k danému usnesení je okamžitě vidět na plátně. Vaše hlasování bude transparentní a rychlé, zcela odpadá zdlouhavé a nepřesné sčítaní zvednutých rukou a podílů.

Hlasování na shromáždění SVJ pomocí tlačítek s projekcí výsledků
Výsledky hlasování k usnesení okamžitě vyhodnoceny na projekci
Notebook
Hlasování na shromáždění SVJ pomocí tlačítek - Shromáždění S NÁMI - shromazdenirazdva.czProjekce výsledků hlasování k usnesení - shromazdenirazdva.cz

Dokončení shromáždění

Dokončení shromáždění

Krása celého systému spočívá v tom, že již v okamžiku uzavření posledního hlasování na shromáždění, můžeme odeslat data na server a v systému máme k dispozici ke stažení kompletní výsledkovou hlasovací listinu a zápis ze shromáždění. Výstupy můžeme samozřejmě upravovat a rozšířit o poznámky nebo doplnit o vyhotovený zápis z jednání a diskuze. Jinak jsou ale generované dokumenty již hotové a připravené k tisku.

Zápis ze shromáždění - 1. strana
Generovaná výsledková hlasovací listina SVJ
Notebook
Zápis ze shromáždění - shromazdenirazdva.czVýsledková hlasovací listina SVJ - shromazdenirazdva.cz

Cena Shromáždění S NÁMI

Cena Shromáždění S NÁMI

Služba Shromáždění S NÁMI je naceněna dle počtu bytových jednotek a konkrétních potřeb SVJ.
35 Kč za bytovou jednotku / shromáždění
+ fix 5200 Kč (6700 Kč nad 150 bytových jednotek).

Počet bytových jednotek

100

b.j.

Cena

8700

Kč / shromáždění