Často kladené dotazy

FAQ obsahuje výčet častých dotazů nebo situací, které jsme za nějaký čas nasbírali a víme, že se na ně vy jako uživatelé, členové výboru, organizátoři shromáždění, správci nebo profi předsedové SVJ často ptáte. Abychom nám i Vám ušetřili čas, vytváříme postupně seznam otázek a odpovědí. Pokud narazíte při pořádání shromáždění na nějaký problém, navštivte nejdříve tuto sekci a teprve poté se na nás obraťte s dotazem nebo žádostí o pomoc.

Co potřebuji k registraci a založení SVJ v systému?

Potřebujeme znát předběžné datum konání shromáždění (lze později upravit) a IČ vybraného SVJ.

Co potřebuji k přípravě shromáždění v systému?

Pro plné využití služby je dobré vyplnit datum, místo konání shromáždění a body programu, včetně formulací jednotlivých usnesení. Dalšími volitelnými údaji jsou jméno předsedy a místopředsedy SVJ.

Jaký je rozdíl mezi „Excelem“ a „Aplikací“?

Excel je soubor s makry a aktuálními daty z katastru a většinou funkcí, které umí náš systém. Pro některé výbory může být příjemnější práce v dobře známém prostředí MS Excel bez nutnosti instalace jiného softwaru. Aplikace má jednoduchou instalaci a moderní a intuitivní prostředí, kde se snadno zorientuje každý. Oproti Excelu má také několik praktických funkcí navíc, jako například hlasování za více jednotek najednou či hlasování za garáže. Zvolte, co je Vám příjemnější, obě varianty jsou velkým přínosem a úsporou času při pořádání shromáždění. Seznam funkcí obou variant naleznete v ceníku.

Umí systém generovat pozvánku a prezenční listinu?

Generovaná pozvánka
Prezenční listina
Notebook
Generovaná pozvánkaPrezenční listina

Ano. Prezenční listina i pozvánka jsou vygenerované dle aktuálních dat z katastru a jsou dostupné ke stažení s kompletními informacemi o členech SVJ a vlastnických podílech v zákaznické sekci na webu ke každému založenému shromáždění .

Hlídá systém usnášeníschopnost shromáždění při prezenci a v průběhu shromáždění?

Zobrazení usnášeníschopnosti na plátně
Notebook
Prezentace na plátně

Ano. Systém hlídá podíl přítomných vlastníků a zobrazuje aktuální stav usnášeníschopnosti na projekci jak při registraci, tak i v průběhu shromáždění u každého usnesení. Odchody jsou v systému zaznamenány a ve výsledkové hlasovací listině se projeví také.

Je možné hlasovat za garážová stání samostatně?

Ano, tuto funkci má však pouze Aplikace. Systém hlídá usnášeníschopnost garážových jednotek, takže při splnění nadpoloviční většiny přítomných spoluvlastníků garáže, si můžete hlasováním mimo zápis určit společného zástupce za garáže, který pouze potvrdí kolektivní volbu při hlasování. Způsobů, jak hlasovat za garáže, je možné v systému nastavit ještě více při spolupráci na Shromáždění S NÁMI.

Lze během shromáždění přidávat body programu nebo usnesení a doplňovat informace k bodům programu?

Ano. Systém umožňuje během shromáždění průběžně upravovat znění bodů programů a také formulace usnesení.

Je potřeba k hlasování na shromáždění stálého připojení k internetu?

Ne. Stačí si připravená data a program stáhnout ještě před zahájením a na samotném shromáždění již není potřeba internet vůbec. Po skončení můžete data odeslat na server kdykoliv, třeba až budete zpět v kanceláři.

Je možné v systému vyvolat hlasování mimo zápis ze shromáždění?

Ano. Pokud bude u některého bodu programu potřeba zjistit většinový názor vlastníků, v systému je možné vytvořit hlasování a následně jej vymazat ze zápisu.

Jaké výstupy ze shromáždění výbor dostane?

Pozvánka
Prezenční listina
Výsledková hlasovací listina
Zápis - 1. strana
Notebook
PozvánkaPrezenční listinaVýsledková hlasovací listinaZápis - 1. strana

Systém umožňuje na základě dat z katastru vygenerovat pozvánky a prezenční listinu. Po skončení shromáždění jsou dalšími výstupy výsledková hlasovací listina a zápis se soupisem a grafy s výsledky hlasování ke všem jednotlivým usnesením.

Je možné vygenerovaný zápis dále upravovat?

Ano, zápis lze vygenerovat také ve formátu DOC pro MS Word a dále s ním pracovat.

Co když bude objednané Shromáždění S NÁMI neusnášeníschopné?

V takovém případě lze na základě dohody s naší podporou bez dalších poplatků využít v systému již připravené podklady a vytvořit nové hlasování mimo zasedání "per rollam" s vygenerovanými předvyplněnými hlasovacími listy pro každého vlastníka jednotky v SVJ. Ušetří to spoustu času s přípravou per rollam a nemusíte za produkt platit dvakrát.